(CS) Co je to planetární obrana?

18.3.2019 – Café Kampus

Úvodní konference v první polovině projektu, kde jsme prezentovali dosavadní vědecké výsledky a v druhé polovině představili téma planetární obrany veřejnosti.

V závěru konference jsme pokřtili první knihu vzniklou během řešení projektu.