(CS) Souhrnná výzkumná zpráva projektu / (EN) Final report

(CS) Následující sourhnná zpráva je vhodná k zorientování se v celém projektu, jeho dosažených cílů a všech výsledků.

(EN) The following (machine translated) final report is good for getting brief orientation in the project, its achieved objectives and all results.