(CS) Výzkumné potřeby vývoje laserů pro vesmírné aplikace

Miroslav Krůs

Cílem této studie je určení (vydefinování) základních parametrů budoucích laserových systémů, které budou sloužit jak k okamžitým kosmickým aplikacím jako je sondáž složení asteroidů pro budoucí těžbu hyperspektrální analýzou (kompaktní systémy), tak i k případnému odklonění asteroidu z kolizní dráhy (vysokovýkonové ablační systémy) nebo akcelerace nanosond k nejbližším hvězdám relativní rychlostí světla (na bázi tlaku fotonů emitovaných vysokovýkonovými systémy).