(CS) Kosmické smetí jako součást klimatické změny: kosmopolitně zodpovědný přístup

Nicol Svárovská, Nikola Schmidt

Následující text analyzuje kosmické smetí jako environmentální problém a předkládá pragmaticky zodpovědnou, kosmopolitně orientovanou politiku k jeho aktivnímu odstranění. Náš argument vychází z environmentálního právního rámce, respektive jeho rozšíření na mimoplanetární sféru, a staví se k problematice kosmického smetí z pozice, která je již právně ustavená. Rozšíření sféry působnosti environmentálního právního rámce z planetárního na mimoplanetární je pro nás pozicí, která má potenciál v současném geopolitickém klimatu silně rezonovat.