(CS) Technologické, vědecké a ekonomické příležitosti pro Českou republiku v oblasti zlomových laserových technologií ve vesmíru

Petr Boháček

  • Česká republika má enormní potenciál a odkaz v oblasti laserových technologiích a jejich využití ve vesmíru od světelného plachtění, po prospekci nebeských těles až po zabezpečení kosmického provozu. K udržení existujících kapacit a naplnění jejich potenciálu je ale potřebná stabilní systematická podpora ze strany státu.
  • Velké investice do rozvoje takovýchto aplikací ale nejsou pro ČR z politického ale i ekonomického hlediska obhajitelné ale ani nezbytné. Přesně zacílená a dlouhodobá strategie reagující na aktuální trendy v oblasti kosmických technologií ale může být efektivním a málo nákladným způsobem pro dosažení vysoké hospodářské návratnosti a politického a bezpečnostního přínosu.
  • ČR může využít sílící komercionalizace kosmického sektoru v oblastech, ve kterých budou laserové technologie velkým přínosem. Mezi takové oblasti patří zabezpečení kosmického provozu a těžba ve vesmíru, jelikož jejich exponenciální rozvoj představuje i exponenciální rozvoj komerčních příležitostí.
  • Efektivním a jednoduchým krokem, který může na růst těchto nových sektorů reagovat, je vývoj laserového instrumentu pro kosmickou sondu s využitím pro sledování objektů na oběžné draze, odklánění kosmického smetí ablací a dálkové ablační prospekce laserem buzeného plazmatu.
  • Rozvoj takové technologie nejdříve vyžaduje přímou podporu pro robustní modelování interakce laserových paprsků s materiály kosmické tříště a nebeského (zejména měsíčního) povrchu. Na základě takového základního výzkumu lze rozvinout patentovanou ablační metodu a parametrizovat laserový instrument a jeho palubní požadavky.
  • S ohledem na rostoucí komerční zájem, zejména po zabezpečení kosmického provozu, lze očekávat významnou poptávku po takových metodách, studiích a instrumentech. Česká republika tak může malou ale chytře cílenou podporou vytvářet komerčně hodnotné inovace v oblasti kosmických technologií a podpořit rozvoj laserových aplikací ve vesmíru.