(CS) Policy model kosmopolitně zodpovědného státu

Nikola Schmidt, Petr Boháček, Nicol Svárovská

Tato studie navazuje na vybrané dílčí závěry výzkumu, které shrnuje v českém jazyce. Studie by měla sloužit jako shrnutí a sloučení těchto výsledků v konkrétní aplikovatelný výsledek. Vycházíme-li ze závazných parametrů, tato studie

a) formuluje narativ kosmopolitně zodpovědného státu postaveného na humanistické tradici české zahraniční politiky,

b) tento model aplikuje do podpory konkrétních průmyslových aplikací a podpory vědeckovýzkumných a vědeckotechnologických center,

c) a formuluje podobu zahraniční politiky kosmopolitně zodpovědného státu.

Body a) c) jsou rozebrány napříč textem.

Bod b) navazuje na studii V50 – Technologické, vědecké a ekonomické příležitosti pro Českou republiku v oblasti zlomových laserových technologií ve vesmíru.

Bod c) je dopodrobna rozebrán ve výsledku V16 na 400 normostranách. Zde je v češtině popsán v souvislosti se studií V50 a humanistickým narativem.